header

ESIMERKKI TOTEUTTAMISESTA

Opiskelija tulee Vammalan lukioon ja hänelle laaditaan oma kehityssuunnitelma. Hän harjoittelee suunnitelman mukaan yhdessä muiden urheilijoiden kanssa lajitaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia. Urheiluvalmennus toteutetaan sekä yhdessä että pienryhmissä kiinnittäen huomio omiin kehittämiskohteisiin. Fyysisessä valmennuksessa yksilöllisyys korostuu entisestään.